Flute

Jasper Goh  |  Teo Shao Ming  |  Duan Duoni  |  Daniel Bonaventure Lim
Gabriel Liew  |  See Rui Yang  |  Mohammad Zulkiffli

 

Oboe

Jeremy Wong  |  Leow Rui Qing  |  Jeremy Chee  |  Jasper Goh+  |  Koh Chiu Hwee+

 

English Horn

Simon Lee

 

Clarinet

Jeremy Chua  |  Daniel Yiau  |  Benny Lim Wei Cheah  |  Koh Jia Rong
Charis Hao  |  Benjamin Wong  |  Gerald Wong  |  Ryu Hae Jin  |  Ralph Lim
David Kwek  |  Miao Kaiwen  |  Yap Fangyu  |  Ashley Estrop  |  Gena Ng
Teow Yue Se  |  Tarun Jayaram  |  Kwan Hao Wei+

 

Saxophone

Elias Arun  |  Samuel Cheah  |  Jason Tan  |  Jonathan Peng  |  Yap Sanzhi

 

Bassoon

Lim Teng Aik  |  Tan Kuo Cheang  |  Emerald Chee  |  Shi Jiaao+

 

French Horn

Alexander Oon  |  Chang Mindy  |  Linda Chua  |  Bryan Chong
Luke Chong  |  Xavier Tan

 

Trumpet

Lau Wen Rong  |  Lim An Chun  |  Erik Tan  |  Yong Lin  |  Andi Shafiq
Ray Chionh  |  Ng Tiac Woo  |  Lim Jit Xin  |  Cui Yihao  |  Darrel Koh+

 

Tenor Trombone

Jeremy Lee  |  Don Kow  |  Nicanor Ng  |  Hendrik Kwek  |  Erwin Tan+  |  Conan Teo+

 

Bass Trombone

Aldwyn Tan  |  Koo Lay Siong+

 

Euphonium

Vincent Tan  |  Mark Glover  |  Melvin Tay

 

Tuba

Teng Siang Hong  |  Shawn Yap  |  Ngiam Xing Hao  |  Gordon Low  |  Zhou Shuaiming+

 

Double Bass

Ben Goh

 

Piano

Pauline Lee

 

Harp

Charity Kiew  |  Sarah Huan  |  Sarah Wong

 

Percussion

Jessie Chua  |  Daniel Ho  |  Tan Lee Ying  |  Lim Xing Hong  |  Thaddeus Chung  |  Keith Leong+  |  Heng Hong Hwee+

 

(From left) Jessie Chua, Benjamin Wong (seated), Daniel Lim, Jason Tan, Jeremy Wong (seated, foreground), David Kwek.

(From left) Jessie Chua, Benjamin Wong (seated), Daniel Lim, Jason Tan, Jeremy Wong (seated, foreground), David Kwek.